Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχ. ΥπολογιστώνΕργαστήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων και Εφαρμογών

Χάρτης Ηλεκτρομαγνητικών
24ώρες μετρήσεις Ηλεκτρομαγνητικών πεδίων
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών